2012. március 13., kedd

2012. március 13., kedd

A boldogság rajtad múlik

Barbara Berger

Olyannak akarjuk látni az életünket, amilyen az nem. A lehetetlenre vágyunk. Az élet nem így működik. Gyakran előfordul, hogy valami nem sikerül, bármennyire is próbálkozunk. A dolgok nagy része kívül esik az irányításunkon. Az élet a maga útját járja.
A valóság az, ami, és minden egyéb csak egy gondolat az elménkben. A gondolataink a saját értelmezéseink azzal kapcsolatban, ami történik.
A boldogság a természetes állapotunk. Semmi köze semmihez, ami rajtunk kívül van. A saját természetünk a boldogság. Semmi külső dolog nem befolyásolhatja a boldogságunkat, csak ha mi megengedjük neki. Az határozza meg, hogy boldog vagy boldogtalan leszel-e, hogy milyen jelentést tulajdonítasz az eseményeknek. A helyzetek önmagukban semmiféle jelentéssel vagy jelentőséggel nem rendelkeznek. Dolgok, amik megtörténnek. Az a meghatározó, hogy miként reagálsz a külső eseményekre.
A boldogság olyan elme, amely békében van saját magával. Amely megbékélt azzal, hogy milyenek a dolgok és az emberek. Képes kezelni mindazt, ami a jelenben történik.
Te magad vagy az egyetlen ember a világon, aki sohasem fog elhagyni. Bármi is történjen.
Mások kedvét keresni egyenes út a boldogtalansághoz. Ha másoknak akarsz megfelelni, önmagadat tagadod meg. Megfelelő modorban ellent lehet mondani másoknak.
Asszertív: aki képes kifejezni magát és megvédeni a jogait anélkül, hogy mások jogait sértené; illedelmes, közvetlen és nyílt kommunikáció.
Agresszív: saját személyiségét hangsúlyozza mások kárára.
Jogod van ahhoz, hogy
    - ne indokold és ne magyarázd meg a viselkedésedet
    - meggondold magad
    - nemet mondj anélkül, hogy bűntudatot éreznél
Semmit sem kell tenned a boldogságért. Valójában nem is tehetsz semmit. Egyszerűen azt tapasztalod, hogy boldog vagy, mert te magad vagy a boldogság. Minden tapasztalatunkat a gondolataink határoznak meg. Semmi külső dolog nem tehet boldoggá vagy boldogtalanná, csak a saját gondolataid.
Tudat alatt általánosítunk, és olyan jelentéseket tulajdonítunk az eseményeknek, amilyenekkel azok nem biztos, hogy rendelkeznek.
Ne erőlködj! Hagyd, hogy a dolgok megtörténjenek. Nem te irányítasz. Te csak egy résztvevő vagy.
Ha félsz a haláltól, az élettől is félsz, hiszen úgy gondolod, hogy bármikor történhet veled valami.
Tanulj meg a dolgok mögé látni, ha boldog akarsz lenni.

2012. február 23., csütörtök

2012. február 23., csütörtök

Az érzelmek logikája

Mérő László

Az egészséges ember nem egy tünetmentes beteg, hanem egyszerűen egészséges. Lelkileg egészséges az, aki – akár külső segítséggel – ki tud keveredni pszichés problémáiból.
Érzelmek vizsgálata
1. Poligráf
   - többféle zsigeri működést regisztrál
   - hazugságvizsgáló gép
   - nem tud 100% bizonyossággal megállapítani, ezért nem egyértelmű bizonyíték
   - bizonyos érzelmekhez nem tartozik tipikus zsigeri változás pl. rokonszenv, hála, hazugság
2. Arcizmok
   - 1 óra alatt bárki 95% biztonsággal felismeri a hazugságot
   - bizonyos érzelmeket nem lehet felismerni arckifejezés alapján és nem tartozik hozzá egyértelmű élettani mintázat sem
3. Képalkotó berendezések
   - computer tomográf (CT)
   - pozitronemissziós tomográf (PET)
   - mágneses rezonanciás szkenner (MRI)
   → érzelmek esetében az agy melyik területe működik a szokásosnál intenzívebben
Alapérzelmek
   - William James és Carl Lange
   - öröm, szomorúság, düh, undor, félelem, meglepődés
   - élőlények túlélését segíti, veszélyekre hatékonyan figyelmeztető érzések
Motiváció: ami egy élőlényt rávesz arra, hogy megtegyen valamit, amit magától nem tenne meg.
Emberi motiváció: feltétlenül szükséges hozzá, hogy minek definiálja magát, tisztában legyen a saját értékrendjével/szerepével pl. teljesítmény, hatalom, csere
Érzelmek típusai
 1. Alapérzelmek és válfajaik
   - biológiailag kódolt
   - automatikus reakciók a külvilág ingereire
   - semmiféle gondolkodást nem igényel
2. Kognitív érzelmek
   - tanulás/gondolkodás útján keletkeznek
   - emberekben és állatokban
3. Tisztán emberi érzelmek
Szeretet
   - nem alapérzelem
   - nem kapcsolódik hozzá jól azonosítható arckifejezés, sem jó körülhatárolt agyterület (bizalomnak, megvetésnek van)
   - tanulni kell, magától nem jön létre
Szerelem
   - emberi érzelem
   - két ember tisztába jön saját magával és annak kiegészítését megtalálja a másikban (zsák a foltját)
   - nincs olyan, hogy „szerelemre születtél”
   - meg kell tanulni irodalomból, biológiából, pszichológiából, egymástól
Boldogság
Lev Tolsztoj Anna Karenina kezdőmondata: „A boldog családok mind hasonlók egymáshoz, minden boldogtalan család a maga módján az.” Ezt csak egy boldogtalan ember láthatja így. Akik másfélék mint mi, azokat hajlamosak vagyunk egymáshoz hasonlónak látni.
A boldogságfokozó „önsegítő” módszerek apostolai által sokat említett 40% ami szándékos tettekkel befolyásolható, az valójában csak 20%, mert a véletlen tényezők sem hanyagolhatók el, amik felett nincs hatalmunk. Vannak, akik egyszerűen boldog embernek (vagy boldog kutyának) születtek.
A depresszívebb emberek sokkal reálisabban ítélik meg képességeik mértékét. Figyelembe veszik a lehető legrosszabb kimeneteleket is, azokat is, amelyekre „normális ember” egyáltalán nem gondol.
Áramlatélmény (flow)
 - azonosulás a cselekvéssel: spontán cselekedetek
 - olyan feladat, amit még éppen meg tudunk oldani: sem túl könnyű, sem túl nehéz
 - világos célok
 - azonnali és egyértelmű visszajelzés az eredményről
 - tökéletes koncentráció a tevékenységre
 - kontroll feladása: csak a jelenre koncentrál, adott pillanat
 - én-tudat elvesztése: gondolat végig egyfelé irányul
 - időérzék ideiglenes elvesztése
Boldogság 3 komponense:
  - elmélyült cselekvés
  - pozitív érzelmek
  - tartalmas élet
Megszokás: ami inger folyamatosan ér, egy idő után mintha nem is létezne.
A „pozitív gondolkodás” jegyében született könyvek, tréningek, stb. általában azt adják el a boldogságra vágyóknak, hogy napjában sokszor mondd el, mennyire jól érzed magad, a világ szép, te okos vagy és tehetséges, téged mindenki szeret, minden problémát meg tudsz oldani, stb. A félig üres – félig tele pohár metaforáját finomítgatja. Vannak helyzetek, amikor előnyös és szükséges a negatív gondolkodás. Az okos gondolkodás annyi pozitív és negatív elemet tartalmaz, amennyit az adott téma indokol.
Az érzelmek erősen befolyásolják az emberi kapcsolatok alakulását és a gondolkodásmódot. A rossz hangulat védelmet nyújt az ellen, hogy a hamis/félrevezető információkat beépítsük a gondolatainkba. A rossz hangulatban lévő alanyok lényegesen szkeptikusabbak és nagyobb arányban van igazuk.
Az ember
   - behavioristák szerint: ingerekre válaszoló tanítható gép
   - kognitív irányzat szerint: bonyolult szerveződésű szimbólum manipulátor
   - Gestalt-pszichológusok szerint: általános mintázatkereső
   - affektív irányzat szerint: érző gubanc
A szív érveit érezzük inkább kaotikusnak és az agyét stabilnak, miközben a káosz jelenléte az agyban egészséges, a szívben kóros. Normál tudatállapotban a gondolkodás valamennyire eleve kaotikus.  

2012. január 27., péntek

2012. január 27., péntek

Kérd és megadatik! 2

Esther&Jerry Hicks

Az első részt nem olvastam, mert láttam a filmet. Nehéz a szöveg, lefárasztja az agyat. Mármint mögé kell látni, alaposan értelmezni és vagy megértettem, vagy nem. Amikor már 10 perce ugyanazt az egy mondatot néztem, letettem. Többször is. Ennyit sikerült megértenem a könyvből.

Bárki lehetsz, bármit megtehetsz és bármit megszerezhetsz, amire csak vágysz. Te teremted meg a saját valóságodat.
A legtöbb ember tényleges képességeinek kevesebb mint 1%-át használja.
Amit kérsz, megadatik. Mindig megadatik, kivétel nélkül.
A legtöbb ember nincs tisztában azzal, ki is ő valójában. Fogalma sincs, miért van a Földön.
Rezgés és Energia vagy. A világot rezgések alkotják, és mindent a rezgések értelmezése által érzékelsz. Pl. a szemed lefordítja a rezgéseket, ezért látsz. Mindent rezgések alkotnak. Amikor figyelsz valamire, gondolatra, emlékre, ábrándképre, rezgéseket hozol működésbe. A gondolat rezgésének tartalma rezgésed lényegének működő része lesz, figyelmed tárgya közeledni kezd feléd. Csak az juthat el hozzád, amit magadhoz hívsz. Bármit magadhoz vonzhatsz. A rezgésed által mindent, ami eljut hozzád, te vonzol magadhoz. Minden kivetülő gondolat rezgés, akár a múltra, jelenre vagy jövőre vonatkozik, vonzóerővel rendelkezik. Azt kapod, amit azzal kapcsolatban érzel, amire gondolsz. Minél több figyelmet fordítasz valamire, annál erősebben működik a rezgése, és annál több hozzá illő rezgést vonz magához. Végül fizikai bizonyítékok jelennek meg. Ha nem kívánt dologra összpontosítod a figyelmedet, a Vonzás Törvénye válaszol, és így olyasmit teremtesz a valóságodba, amire nem vágysz. Bármi is a vágyad tárgya, addig nem jelenhet meg a tapasztalatodban, amíg a vágyad rezgése és a sajátod különböznek egymástól. Gyakorolnod kell, hogy a rezgésedet összhangba hozd a vágyaddal.
Szabadon megválaszthatod gondolataid irányát. A vágyak valahol a jövőbeli tapasztalatodban várnak, hogy rezgésedet rájuk hangold. Vágyad és meggyőződésed rezgésének azonosnak kell lennie, mert a rezgések összhangjának hiányában te nem vagy összhangban.
A jó érzések az összhangra, vagyis a Belső Lényed elfogadására utalnak; a rossz érzések a harmónia hiányát, Forrásod Energiájának elutasítását jelzik.
Ahol éppen vagy és ahogy érzed magad, megegyezik vonzásod irányultságával.
Az ok, amiért valaki nem kap meg valamit, amit kér, az, ha rezgései által elválasztja magát a vágyától.
Tényleges Utazás: tér, idő és a már megvalósult dolgok tudatossága.
Érzelmi Utazás: rezgéseid formájában meghatározódó jelenedre adott válasz, amelyből jövőbeli tapasztalataid kialakulnak.
Megfontolt Teremtés: ha tudatában vagy érzéseidnek és képes vagy azokat tudatosan befolyásolni, akkor irányíthatod tudatosan minden jövőbeli tapasztalatod valóságát.
Félreértésből Kiinduló Teremtés: ha az éppen tapasztalatodban történő dolgokra figyelsz, nem törekedsz irányításukra, csak reagálsz a körülményekre és helyzetekre.
Meg kell találnod a módját, miként hatástalanítsd azokat a rezgéseket, amelyek nemkívánatos dolgokat vonzanak közeli és távoli jövődbe.

2012. január 5., csütörtök

2012. január 5., csütörtök

Társtaláló

Kánya Kata

Utáltam. A felénél abbahagytam, megjelöltem. Később folytattam, megint meguntam, megjelöltem, félretettem. Végül mégis rászántam magam és befejeztem. Ennyi hasznos információt sikerült találnom benne.

Ne akarj 100 kilót felemelni, amikor csak 10 van a rúdon.
Akkor működőképes egy kapcsolat, ha közös az értékrend.
Ami érvényes általában, az nem érvényes az egyedi esetekre.
Ha minden tiltakozásod ellenére kénytelen vagy végighallgatni egy soha véget nem érő történetet, számodra ismeretlen szereplőkkel, akkor az a kapcsolat benne még életben van.
Légy résen, mint őrszem a vártán.
Skizofrén állapot megállás nélkül gyanakodni, mikor árulja el magát, mikor mutatja ki a foga fehérjét, mikor lóg ki a lóláb.
Ha nem törődik a szüleivel, akkor kb ugyanilyen figyelemre és megbízhatóságra számíthatsz te is.
Ha nincsenek barátai, képes-e kötődni egyáltalán. Ilyenkor nem arról van szó, hogy rossz lapokat kapott a sorstól, hanem vele van probléma.
Ha vannak cimborái, de olyan programokat szervez velük, amelyekben te nem vehetsz részt, akkor valamit nem akar megmutatni az életéből.
Ha elvisz a barátai közé, de ő nagyon úri módon viselkedik, miközben a haverjai részegen beszólogatnak egymásnak, akkor biztos lehetsz benne, hogy a te párod is így szórakozik, ha te nem vagy ott.
Önálló élményekre is szükség van. A „pisilni is együtt megyünk” jellegű kapcsolat általában nem tart hosszú ideig.
Ne engedd, hogy a barátaidat elmarják mellőled.
Egy féltékeny, állandóan vádaskodó férfival az a baj, hogy folyamatos védekezésre kényszerít, ráadásul abszolút lehetetlen helyzet, ha olyasmit kell bizonyítanod, hogy valahol nem voltál vagy valamit nem csináltál. Az ilyen vádaskodás előbb-utóbb felőrli az idegeket.
Ne kerülj kiszolgáltatott helyzetbe. Mindig legyen saját egzisztenciád.
Rendkívül kínos szapulni az elődödet, mert azzal a párodat szapulod.