2011. december 20., kedd

2011. december 20., kedd

Kapcsolataink...

Kurt Tepperwein

…önmagunkkal
Az ego önmagad megtagadása és az az illúzió, hogy elszakadsz az egésztől. Az ego megpróbálja elrejteni előled valódi önmagadat. Lámpaernyő, amely eltakarja a villanykörtét: villanykörte=önmagad, lámpaernyő=elme. Ha belátod, hogy nem az ernyővel, hanem a körtével vagy egyenlő, a kellemetlen érzések is elveszítik feletted a hatalmukat.
Az igazi boldogság saját erőfeszítésed eredménye és a bensődből ered. Nem kell érte fizetni, a „legolcsóbb” dolog, ami a világon létezik.
A kapcsolatorientált ember soha nem gázol át másokon, mert tudja, hogy mindannyian kapcsolatban állunk egymással.
Abszolút igazság nem létezik, mert minden ember a saját nézőpontjából szemléli az igazságot, és két embernek sohasem lesz ugyanaz a nézőpontja.
Figyelmed irányításával nemcsak azt határozod meg, mi kerül a tudatodba, hanem a világot is befolyásolod. Azáltal, amilyennek látod.
Az én az, amivel azonosulok: a szerepeim, a mintáim, a viselkedésmódjaim. Ezek nem egyenlők velem. Én valami sokkal mélyebben rejlő vagyok.
Önvaló: a lényeged, a benned rejlő „isteni szikra”, lelkiismeret.
El kell engedni a magadról alkotott elképzeléseidet, és felismerni, ki vagy „valójában”. Meg kell szabadulni a véleményektől, meggyőződésektől, eszméktől, hogy kivé és milyenné kellene válnod.
Minél inkább megtalálod önmagad, annál pozitívabb hatást gyakorolhatsz a környezetedre. Hogy hogyan tekintesz a világra, az meghatározza a világot. Hogy a világ hogyan tekint rád, az meghatároz téged.
Ha valakit kudarc ér, a legfontosabb, amit tehet, hogy szeretettel fordul felé.
Az önmagaddal kapcsolatos empátia segítségével megfelelő döntéseket hozhatsz, megkülönböztetheted a látszatot a valóságtól, és a legmegfelelőbb viselkedést tanúsíthatod.
Személyiséged egyik legfontosabb része a benned rejlő gyermek, aki függetlenül attól, milyen értelmes, öntudatos és erős vagy, félénk, érzékeny és játékos. Csak a belső gyermek biztonsága adhat szilárd belső tartást a felnőtt személyiségnek.
Egyedüllét: átmeneti visszavonultság.
Magány: elszakadás az emberektől, a világtól, a dolgoktól; folyamatos elszigeteltség.
Az az ember, aki érzi, hogy saját magával és a „mindennel” is kapcsolatban áll, még akkor is boldog, amikor egyedül fekszik egy virágos mezőn.
Nyílj meg a kapcsolatok előtt, amelyeket az élet ajánl fel neked.
A magányosság érzése mögött mindig a kötődés iránti vágy rejlik, ami minden emberben megtalálható. Tudat alatt mindannyian kapcsolatban állunk egymással. Akárcsak az erdei gombák, amelyek közös gyökérzetükkel tartják a kapcsolatot egymással.

…a párunkkal
Egy kapcsolat lehetőség arra, hogy „emlékeztesd” a másikat valódi önmagára. Legyen a párod olyan, amilyen, mindenképpen az élet küldte hozzád, hogy segítsen szeretetkészséged tudatos vagy tudattalan fejlesztésében. Mindenki olyan párt kap az élettől, amilyet megérdemel.
Egy kapcsolat nem egy eldobható tárgy, hanem két élő, tiszteletre méltó és érző lény közössége.
Egy faragatlan fickóból nem lehet „Rómeót” faragni, csak mert azt képzeled, hogy azzá változik.
Ha elfogadod és tiszteled mások szükségleteit, az a tolerancia jele. Ha nem tiszteled a párod szükségleteit, te sem várhatod el tőle, hogy tisztelje a tieidet.
Nem arról van szó, hogy megpróbálod a saját képedre formálni a másikat, hanem hogy elfogadod a köztetek lévő különbséget.
Kölcsönös tisztelet nélkül kudarcba fullad a kapcsolat.
Azzal nem teszel jót a párkapcsolatodnak, ha vakon engedelmeskedsz a parancsoknak és követeléseknek.
Egyik félnek sem kell „különlegesnek” lennie, elég ha elfogadják egymást. A kapcsolatok értelme a szeretetben rejlik. Egy boldog és szerető pár a legkisebb kunyhóban is jól érzi magát.
Ha egy kapcsolat akkor is tönkremegy, ha helyesen viselkedtél, az illető nem tartozott hozzád.
Sokkal több szeretetre vagy képes, mint azt gondolnád.

…a világgal
Az életben folyamatosan döntéseket kell hozni és kihívásoknak kell megfelelni.
Világ: érzékszervekkel észlelhető dolgok.
Univerzális energia: érzékekkel nem észlelhető.
Világi ember:
      - nem mer szembenézni olyan magasabb rendű dolgokkal, mint költészet, művészet, univerzális energia
      - befogadja a világot
      - csak a felszínt képes észrevenni
      - nem látja a látszat mögötti valóságot
      - tetteit nem a megismerés motiválja, hanem elragadják az érzékek
      =>nem helyes – ne ítélj elsőre
Világtól elidegenedett ember:
      - nem a világban keresi a boldogságát
      - próbál kitérni a világgal való szembenézés elől
      - fél az érzékiségtől
      - nem érti a világot
Világot megismerő ember:
      - világot önmaga és a globális fejlődés szolgálatába állítja
      - törekszik megismerni a látszat mögötti valóságot
Minden ember a saját világában él. Mindenki egy saját, egyéni sorsúttal rendelkezik, amelyet egyedülálló módon járhat be és irányíthat.
Önhittség:
      - abba vetett hit, hogy jobb vagy mint a többiek és mindaz a jó, amit megélsz, csak neked köszönhető
      - arrogancia, önteltség, hiúság
Kapzsiság:
      - nem osztozkodik másokkal
      - felhalmoz anélkül, hogy hasznát venné
Mértéktelenség:
      - a mennyiség fontosabb a minőségnél az élet valamennyi területén
      - nem tud betelni, semmi sem elég
Sértő viselkedés:
      - harag, rombolás, pusztítás, bosszúvágy, agresszió
      - megsért valakit a viselkedésével
Megszállottság:
      - bujaság, élvezetek
      - aki úgy viselkedik, mint „disznó a vályúnál”
      - folyamatosan új ingerek után kutat
      - ösztön
Irigység:
      - rosszat kíván a másik embernek
      - ítélkezik
Lustaság:
      - fegyelemhiány, renyheség, közömbösség, kedvetlenség
A gazdagságot és az élet értelmét nem rajtad kívül kell keresni. Ha kedvezőek az életkörülményeid, az azért alakult úgy, mert kiérdemelted, jó okokat teremtettél hozzá a gondolkodásoddal, a beszédeddel és a cselekedeteiddel.
Az a képesség, hogy abban a tudatban élj, hogy mindenből eleget kapsz, nem az anyagi javak felhalmozásából, hanem a világ mélyebb megbecsüléséből ered.

…az univerzális energiával
Ragaszkodás a „világhoz”. Az egyén tudata elveszítette kapcsolatát az univerzális energiával. Ha törés következik be a megtartásban, vagy sokkoló élményeket élsz át, belső feszültség keletkezik, és a rendszer lefagy. Az a benyomásod támad, hogy valami nincs rendben veled. Ilyenkor azt hiszed, hogy nem vagy értékes. Minél kevésbé fogadnak el olyannak, amilyen vagy, annál több személyiségstruktúrát fejlesztesz ki magadban. Megpróbálsz eltávolodni valódi önmagadtól, amelyet problémásnak tekintesz.
A bűntudathoz az a meggyőződés párosul, hogy „nem vagyok méltó valamire”. Ez megakadályozza, hogy elfogadd azokat a képességeidet, amelyekkel megoldhatnád a problémát. El kell engedni a bűntudatot, mert nem engedi, hogy megszabadulj egy kellemetlen múltbéli eseménytől.
Határok csak a fejben léteznek.
Ahányszor csak felfedezik, hogy valami nem lehetséges, rögtön keletkezik egy új tudomány, amelyik elmagyarázza, miért lehetséges az, amiről az eddigi ismeretek úgy tartották, hogy nem lehetséges. Rugalmasabb hozzáállással a látszólag lehetetlen dolgok is lehetségessé válhatnak.
A világ olyan, amilyennek hiszed.
Ha mások határozzák meg, mi a jó neked, mit kellene elérned és hogyan kellene élned, rossz úton jársz.
Mindaz, ami jelen van az életedben, a te felelősséged, mert a te életed.

2011. december 15., csütörtök

2011. december 15., csütörtök

Hogyan legyünk boldogok?


Sonja Lyubomirsky

A boldogsághoz vezető út
lényege
   - nem az öröklött tulajdonságok
   - nem a körülmények
Ne a gazdagságra, vonzó külsőre akarjunk szert tenni, hanem a szándékosan végzett mindennapi tevékenységek növelhetik vagy csökkenthetik a boldogság szintjét. Hogy mit teszünk, hogyan gondolkodunk.
Az életben minden fontos dolgot (pl. szakma kitanulása) csak nagy erőfeszítések árán lehet elérni. Ha tartósan boldogabbak akarunk lenni, akkor néhány tartós változtatás kell, ami erőfeszítést és elkötelezettséget kíván.
A boldog emberek fesztelenebbül forognak a társaságban, energikusabbak, többet jótékonykodnak, jobban együttműködnek másokkal és mások is jobban szeretik őket. A boldogabb emberek nagyobb valószínűséggel házasodnak meg és maradnak meg a házasság kötelékében. Baráti kapcsolatrendszerük is gazdagabb, nagyobb a társas támogatottságuk. Rugalmasabb és eredetibb a gondolkodásuk, termékenyebb a munkájuk. Erősebb az immunrendszerük, testileg egészségesebbek és tovább is élnek. Amikor boldogabbá válunk, akkor az önbizalmunk és az önbecsülésünk is megerősödik: elhisszük, hogy értékes, tiszteletre méltó emberek vagyunk.
Arisztotelész szerint: A boldogság „a lélek kifejeződése a megfontolt cselekedetekben”.
Freud szerint: A boldogság annak kérdése, hogy képes vagy-e „lieben und arbeiten” (szeretni és dolgozni)
Schulz szerint: „A boldogság egy melegszívű kutyus.”
Potter Stewart szerint: A boldogságot nem tudjuk pontosan meghatározni, de azonnal felismerjük, amikor találkozunk vele.
A boldogság az az érzés, hogy az élet jó, értelmes és érdemes élni.
A legtöbbször téves elképzeléseink vannak arról, hogy mitől lehetnénk boldogok. A boldogság bennünk van. Elmeállapot, önmagunk és a külvilág észlelésének és megközelítésének módja.
A pénz több gonddal jár, mint amennyit megold.
A szép emberek nem boldogabbak.
Nem válnak boldogabbá azok, akik az élethelyzetük megváltoztatásával törekednek a boldogságra.
A házasemberek boldogabbak, mint egyedülálló társaik.
Zsákutca:
   - vagyon
   - mások helyeslése
   - szépség
„A boldog emberek mind egyformák, de minden boldogtalan ember a maga módján boldogtalan.”

1. A hála kifejezése
   - élvezzük életünk néhány jótéteményét
   - megerősíti az önbecsülést
   - mennyi mindent értünk el
   - hasznos megküzdési módszer
   - örülni az életkörülményeinknek
   - segít továbblépni, új életet kezdeni
   - elősegíti az erkölcsös viselkedést
   - segíthet a társas kapcsolatok kialakításában és megerősítésében
   - gátolja a másokkal való előnytelen összehasonlításokat
   - megszüntetheti az olyan érzéseket, mint: harag, keserűség
   - segít megakadályozni a jó dolgokhoz való hozzászokást

2. Optimizmus
Meglátni a jót a rosszban. Derűlátás.
Parányi optimizmus: vannak viszontagságok, de bízunk, hogy minden jóra fordul.
Az optimista gondolatok önbeteljesítő jóslatok, javítják a hangulatot.
Az optimisták nagyobb valószínűséggel tartanak ki és maradnak elkötelezettek a nehézségek ellenére is. Jobban tudatában vannak a kockázatoknak és veszélyeknek.

3. Kényszeres gondolkodás elkerülése
Az ember saját jellemének, érzéseinek és problémáinak értelmére, okaira és következményeire irányuló gondolkodás. Rengeteg káros következménnyel jár. Fenntartja és elmélyíti a szomorúságot.
Fel kell hagyni azzal, hogy másokhoz hasonlítja magát.
Figyelemelterelés. Olyasmit kell csinálni, amibe teljesen bele tud feledkezni. Beszélgetni kell egy együtt érző és megbízható emberrel a gondolatainkról. Az illető képes legyen tárgyilagosan gondolkodni.
Új szemszögből kell látnia magát és általában az életét.

4. Jótékonyság
„Az együttérzés minden erkölcs alapja.” A kedvesség és együttérzés fontos erény. „Az igazi boldogság, amikor másokat boldoggá teszünk.” Olyan dolgokat csinálunk a munkahelyünkön, ami már nem a kötelességünk. Ha másoknak segítünk vagy vigaszt nyújtunk, elterelhetjük a figyelmünket a saját gondjainkról.
Gondosan válasszuk meg a jó cselekedeteinket, mert bármilyen viselkedésváltozás előre nem látott következményekkel járhat.
Ha külső erő kényszerít valakit arra, hogy segítsen, akkor kihasználják.
Lehet, hogy mások nem örülnek a kedvességnek.

5. Kapcsolatok ápolása
A boldog emberek kivételesen jól ápolják a kapcsolataikat.
Általában 2 évig tart, míg hozzászokunk egymáshoz és magától értetődőnek vesszük a kapcsolatot.
A virágzó kapcsolatok alapját a közös rituálék, álmok és célok mély megélése képezi.
Az egyedülálló emberek közelebb vannak a barátaikhoz, gyakrabban lépnek kapcsolatba velük.
A barátság szabályai közé tartozik, hogy
   - kiállunk a barátaink mellett
   - megtartjuk a titkaikat
   - viszonozzuk a szívességeiket
Vannak, akik olyan erőteljesen és hosszan reagálnak a nagy megrázkódtatásokra, hogy hónapokon vagy éveken át nem tudnak visszatérni a korábbi „rendes” énjükhöz.

6. Megküzdés
  a) problémaközpontú: kezükbe veszik az irányítást, cselekednek, eltakarítják az útból a rossz dolgot
  b) érzelemközpontú: belemerül valamilyen értelmes tevékenységbe, amikor negatív eseményt ki kell bírni
Az ember 3 lehetséges úton mehet tovább, ha valamilyen nagy kihívással találkozik:
   - túlélés: tartósan alacsonyabb szinten működik tovább; elvesztette a boldogságot és a motivációt
   - felépülés: szenved a trauma után; nem tud dolgozni, kapcsolatokat építeni, de végül visszanyeri eredeti állapotát
   - kivirulás: idővel meghaladja eredeti állapotát
Külön fiókokba kell gyömöszölni a megpróbáltatásokat, más fiókokba a rendes életet.
Nagyon erőteljes a igazságos világba vetett hit.

7. Megbocsátás
Ha valakinek komoly oka van arra, hogy ne bocsásson meg, akkor tiszteletben kell tartani. Nem szükséges megbocsátani annak, aki nem kéri.

8. Áramlatélmény
   Szakma:
     - szükséges rossz
     - célhoz vezető eszköz
     - önfenntartás
   Karrier:
     - lehetséges az előmenetel
     - magasabb társadalmi státusz, hatalom, önbecsülés a jutalom
   Hivatás:
     - nem pénzben mérhető jutalmakért vagy előléptetésért dolgoznak
     - a munka nem választható el az életük többi részétől

9. Apró örömök
Akik örvendetes események bekövetkezését várják, örömmel tudnak várakozni, optimisták és intenzív érzelmeket élnek át.
Pozitív élményt osszuk meg valakivel, aki szintén nagyra értékeli. Tőkét tudunk kovácsolni a jó hírekből, ha megosztjuk másokkal a sikerélményeket és jobban érezzük magunkat.
Akik rendkívüli módon tudatában vannak a környezetüknek és szokásszerűen odafigyelnek arra, ami történik velük, pozitív lelki életet élnek, boldogok, optimisták, bíznak magukban, pozitív társkapcsolataik vannak.
A hajléktalanok és az Alzheimer-kóros betegek kizárólag a jelenben élnek és nagyobb eséllyel vesznek részt mindenféle kockázatos viselkedésmódokban.

10. Célok melletti elköteleződés
Az emberek boldogabbak, egészségesebbek és szorgalmasabbak, amikor olyan célokat igyekeznek elérni, amelyeket a sajátjuknak tartanak.
„Cselekvéses” célok:
   - folyamatosan új kihívások
   - új lehetőségek
   - sokféle élmény
Aki valóra szeretné váltani az álmát,
   - rengeteget kell dolgoznia és fáradoznia
   - rengeteg akadályt és feszültséget kell legyőznie
   - áldozatokat kell hoznia
   - kockázatokat kell vállalnia
Önbeteljesítő jóslat: hiedelem, amely megerősíti önmagát és beteljesüléshez vezet.
A külső jutalmazás aláássa a belső motivációt; kötelességgé alakul át az, ami korábban örömet jelentett.

11. Vallás
A vallás és a tudomány nem hozható közös nevezőre.
Spiritualitás: az egyéni énnél nagyobb dologban keresi a élet értelmét.
Vallás: formális, intézményesített közeg.
Freud szerint a vallás „megszállottsági neurózis”-t okozhat. Tünetei: elnyomott érzelmek, elfojtott nemiség, bűntudat.
A média szerint a vallásos emberek előítéletesebbek és szemellenzősebbek.
Bűntudat, szégyen és félelem alakulhat ki azokban, akik abban hisznek, hogy Isten bünteti őket.

12. Meditáció

Depresszió
   - tünetegyüttes
   - pozitív érzelmek hiánya
   - nincs jelen az öröm, elégedettség, lelkesedés, üres az élet
   - nem tudja elhinni, hogy történhetnek jók is
   - nehézséget okoz felidézni kellemes emléket
9 tünete:
   - szomorú hangulat a nap túlnyomó részében
   - csekély érdeklődés szinte minden  tevékenység terén
   - túlzott bűntudat
   - kevés energia, kimerültségérzés
   - nehéz koncentráció, emlékezés, döntéshozatal
   - alvás gond
   - evésproblémák
   - nyughatatlanság, lelassultság
   - öngyilkos gondolatok, kísérletek
A depressziós ember átlagban 9 évig nem talál megoldást az első tünetek megjelenése után. Amit a depressziós átél, az valóban a mélységes szenvedés és fájdalom. Ennek nagy része könyörtelen, szörnyű és nem érdemli meg az ember.
A depressziótól szenvedő embereknél
   - kevés található norepinefrin, szerotonin és dopamin nevű agyi kémiai anyagokból
   - túl magas a stressszhormonjuk (kortizol)
   - a normálistól eltérően működik az agyuk prefrontalis kérgi része (a gondolkodást és érzelmek kezeléséért felelős agyterületek) és a limbikus agyterületek (alvás, evés, nemi élet, motiváció, emlékezet, stresszválasz)

Aaron Beck-féle kognitív depresszió elmélet
Néhány diszfunkcionális attitűd azt eredményezi, hogy ha valami negatív esemény ér, akkor sebezhetővé és depresszióssá válunk. Hibás gondolatmenet, hogy csak akkor lehetünk boldogok és értékesek, ha tökéletesek vagyunk.
Negatív gondolatok témakörei:
   - saját maga
   - jelen
   - jövő

Martin Seligman tehetetlenség elmélete
Úgy véljük, hogy semmit sem tudunk tenni a helyzet megjavulása érdekében. A reménytelenség a depresszió gyökere.
A depressziós emberek sérülékenyek kognitív téren, nem megfelelően gondolkodnak a negatív eseményekről.

Depresszió kockázati tényezői:
   - gyenge társas készségek
   - félénkség, visszahúzódás
   - túlzott függés másoktól

4 leghatékonyabb terápiás mód:
1. Gyógyszeres kezelés (antidepresszáns)
   - SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitor) gyógyszerek (pl. Zoloft, Citapram)
   - triciklikus szerek (pl. Anafranil)
   - MAO (MonoAmin-Oxidáz) gátlók (pl. Nardil, Parnate)
A betegek nagy része nem reagál jól ezekre a gyógyszerekre.
   - gyógynövény terápia (pl. orbáncfű = hypericum perforatum): kölcsönhatásba léphet más gyógyszerekkel.
2. Kognitív viselkedésterápia
   - készségeket tanítanak a betegnek, amelyek hiányoznak nála
   - problémamegoldás
   - önkontroll
   - viselkedésaktivitás (inkább cselekedjen, mint kerülje a nehéz helyzeteket)
3. Interperszonális terápia (személyközi problémák)
4. Párterápia
   - a depressziósok negatívabban és pesszimistábban állnak a párjukhoz
   - nagyobb valószínűséggel vonulnak vissza konfliktus esetén
   - vannak akik megbélyegzésnek tartják az ilyen terápiákat

Ha leküzdjük a depressziót, erősebbé és boldogabbá válunk, és jobban elköteleződünk az élet mellett.

2011. december 13., kedd

2011. december 13., kedd

Az olvasóhoz

Üdvözöllek az oldalon. Nubes-t egy jóbarátom találta ki és hívta életre. Nubes, a felhő. Aki ennek az oldalnak a házigazdája, vagyis én, aki írok és olvasok.
Jelen olvasónapló néhány olyan könyv tartalmát hivatik bemutatni, amiket szerettem és kiolvastam (néha többször is), amiket untam és többszöri abbahagyás után nehezen, de végigolvastam. Megemlítem azokat, amiket elkezdtem, de utáltam és félretettem (örökre). Bízom benne, hogy találsz itt kedvedre való olvasmányt és gyakran ellátogatsz ide.